Moksliniai interesai

Aplinkos radioaktyvumo matavimo metodai, radioekologija, radiacinė sauga, izotopų hidrologija, matematinio modeliavimo metodų taikymas radioekologijoje ir izotopų hidrologijoje, Žemės laukai ir jų įtaka organizmams.

ORCID iD icon scopus icon

×