Moksliniai interesai

Cheminių elementų visuminių kiekių, nustatytų rentgeno fluorescencinės analizės metodu, pasiskirstymo ir asociacijų urbanizuotų ir gamtinių teritorijų abiotinėse aplinkos komponentėse (paviršiniame dirvožemyje, kvartero nuogulose, dulkėse) išaiškinimas; sąsajų tarp abiotinių ir biotinių (epifitinės kerpės, vaikų plaukai) geocheminių sankaupų urbanizuotose teritorijose paieška; gamtinių veiksnių įtakos foniniams mikroelementų kiekiams dirvožemiuose nustatymas; skirtingų taršos tipų asociacijų palyginimas; dirvožemio ir paviršinių nuosėdų užterštumo galimai pavojingais cheminiais elementais lygio ir jo kaitos vertinimas, matematinės statistikos metodų taikymas geocheminių duomenų apdorojimui; geocheminių klimato kaitos indikatorių paieška; geocheminių metodų taikymas archeologijoje.

ORCID iD icon scopus icon

×