Moksliniai interesai

Plėšrių paukščių populiacijų funkcionavimo tyrimai, endogeninių ir egzogeninių faktorių įtakos populiacijų būklei nustatymas, fundamentinių ekologinių mechanizmų tokių kaip populiacijų erdvinių struktūrų, sąveikos su gyvenamąja aplinka, gyvenimo ir metinio ciklo elgsenos dinamikos, sąveikų su kitomis organizmų rūšimis tyrimai.

ORCID iD icon scopus icon

×