Moksliniai interesai

Aplinkai pavojingos medžiagos; organinė geochemija; angliavandenilių koncentracijos ir sudėties tyrimai, taikant šiuolaikinius molekulinio lygmens atskyrimo cheminės analizės metodus įvairiose sedimentacinėse aplinkose; sedimentacinės aplinkos užterštumo indikatoriai ir  jų  analizė; taršos vertinimas ir mažinimo būdai.

scopus icon

×