Moksliniai interesai

Miegapelių ir kitų smulkiųjų žinduolių ekologija, populiacijų struktūra ir dinamika.
Inkiluose apsigyvenančių gyvūnų (paukščiai, žinduoliai, bendruomeniniai vabzdžiai) ekologija.

ORCID iD icon scopus icon  Scholar icon

×