Moksliniai interesai

Aukštapelkių vandens sistemų hidrologinių rodiklių kaita ir sąsajos su klimato ir aplinkos pokyčiais. Hidroklimatinių sąlygų kaitos vertinimas, remiantis nuotolinių stebėjimų rodikliais. Statistinių metodų taikymas hidrologiniuose tyrimuose.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×