Moksliniai interesai

Vandens ekotoksikologija, aplinkos toksikologija. Organizmų, priklausančių skirtingiems biologiniams, filogenetiniams lygmenims, oksidacinio streso ir biotransformacijos sistemų reakcijos į natūralias ir antropogeninės kilmės medžiagas tyrimai.
Paviršinio vandens kokybės vertinimas įvairių biotestų pagalba.

scopus icon

×