Moksliniai interesai

Parazitinių plokščiųjų kirmėlių, kaspinuočių ir siurbikių, įvairovės, taksonomijos ir filogenijos tyrimai, taikant integruotus morfologinius, ekologinius, kariologinius ir molekulinius tyrimo metodus. Gyvenimo ciklų ir specifiškumo tarpiniams ir galutiniams šeimininkams analizė. Parazitų cirkuliacijos ekosistemose analizė. Dvigeldžių ir pilvakojų moliuskų rūšių vaidmens siurbikių gyvenimo cikluose nustatymas ir lervinių formų įvairovės tyrimai. Sphaeriidae šeimos dvigeldžių moliuskų įvairovės tyrimai, taikant kariologinius ir molekulinius metodus, siekiant išaiškinti taksonomines ir filogenetines problemas.

ORCID iD icon scopus icon

×