Moksliniai interesai

Baltijos regioninė geologija, tektonika, geodinamika, neotektonika, seisminis pavojus, branduolinių jėgainių ir saugyklų rizika, magminių uolienų petrografija, geochemija, hidrogeologija, nuosėdinių baseinų geologija, diagenezė, kolektorinės uolienų savybės, naftos telkinių tyrimai, dujų skalūnai, geoterminė energija, CO2 geologinės saugyklos, kitos požeminės energijos saugyklos (vandenilis, gamtinės dujos, suslėgtas oras).

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×