Moksliniai interesai

Vandens paukščių ekologija, retų ir nykstančių paukščių rūšių tyrimai. Modelinių sausumos ir vandens paukščių rūšių, kurių populiacijų skaitlingumas, paplitimas ir migraciniai keliai kinta Europoje, kompleksiniai ekologiniai ir genetiniai paukščių populiacijų genetinės struktūros tyrimai. Kompleksiniai ekologiniai ir parazitologiniai kai kurių paukščių rūšių tyrimai.

ORCID iD icon scopus icon

×