Dr. Sigitas Šulčius

Bioinformatikos skyriaus vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai

Mano mokslinė veikla ir tyrimai skirti pažinti ir geriau suprasti bakterijų ir jų virusų (fagų) sąveikos svarbą ekosistemos produktyvumui ir vandens telkinių trofinei būklei. Virusų ir bakterijų sąveika lemia ne tik ląstelių populiacijos dinamiką laiko ir erdvės atžvilgiu, bet ir visos mikroorganizmų bendrijos struktūrą, įvairovę ir evoliuciją. Pagrindinis mano tyrimų objektas yra vandens žydėjimus Baltijos jūroje, Kuršių mariose ir gėluose vandens telkiniuose sukeliančios cianobakterijos (pvz. Aphanizomenon flos-aquae, Nodularia spumigena, Microcystis aeruginosa) ir jas infekuojantys virusai (cianofagai). Darbai apima (ciano)fagų ir (ciano)bakterijų sąveikos fiziologinius, ekologinius ir ko-evoliucinius aspektus, vykdant reguliarius lauko stebėjimus ir laboratorinius eksperimentus bei integruojant naujos kartos sekoskaitos, ir šiuolaikinius molekulinės biologijos ir mikrobiologijos tyrimų metodus. Pagrindiniai mokslinės veiklos uždaviniai: i) naujų (ciano)fagų ir (ciano)bakterijų paieška ir kultivavimas siekiant sukurti modelines ekologiškai svarbių vandens virusų-bakterijų sistemas įgalinančias tirti virusų ir ląstelių fiziologiją, funkcijas ir ekologiją; ii) (ciano)fagų, kaip populiacijos gausumą ir įvairovę kontroliuojančios veiksnio svarba vandens „žydėjimų“ ir sezoninės dinamikos kontekste. Tai svarbu norint geriau suprasti mikroorganizmų tarpusavio ekologinių sąveikų lemiamus ko-adaptacijos ir ko-evoliucijos procesus, medžiagų ir energijos biogeocheminius virsmus mikrobiniam mitybiniam tinkle, o taip pat kuriant ir taikant vandens žydėjimų kontrolės ir prevencijos priemones; iii) virusų įvairovės, kaip ekosistemai svarbaus genetinio rezervuaro ir funkcinio potencialo, bei horizontalaus genų pernašos mikroorganizmų bendrijoje veiksnio svarba sezoninių ir globalių klimato sąlygų kaitos kontekste.

ORCID iD icon scopus icon

×