Moksliniai interesai

Anamorfinių (Ascomycota) grybų ir vandens grybų (Oomycetes, Hyphomycetes) įvairovė, taksonomija, filogenija ir ekologija. Laboulbenialinių grybų-vabzdžių ektoparazitų, saprotrofinių miško paklotės hifomicetų ir augalų ligų sukėlėjų įvairovė, sistematika, ekologija, biologija; miško medžių patogeninių grybų ir endofitų biologija, taksonomija, pušų patogeninių grybų genetiniai populiacijų tyrimai. Invaziniai grybai, medicininė mikologija, žmogaus mikozės. Bioelektromagnetiniai tyrimai, elektroporacija ir impulsinių elektromagnetinių laukų poveikis grybams ir bakterijoms.  Tradiciniai ir molekuliniai grybų identifikavimo metodai, genetiniai grybų populiacijų tyrimai, DNR barkodavimas.

Daugiau nei 100 mokslinių publikacijų (moksliniai straipsniai – 74, pranešimai konferencijose – 44) mikologijos ir mikrobiologijos, augalų patologijos, bioelektronikos temomis recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×