Moksliniai interesai

Lizdavietėse-gaudyklėse plėviasparniams apsigyvenančių vabzdžių bendrijos rūšinė sudėtis ir mitybiniai ryšiai, taikant dirbtinių lizdaviečių-gaudyklių metodą; morfologiniai, molekuliniai ir ekologiniai bendrijos rūšių antrininkių požymiai; medunešių bičių porūšių mitotipų kintamumas ir minuojančių drugių identifikavimas pagal mitochondrinės DNR citochromo c oksidazės 1 subvieneto dalinę seką; DNR išskyrimas, PGR, elektroforezė, PGR produkto valymas ir ruošimas sekoskaitai; gautų sekų lyginimas ir analizė; vidurūšinio ir tarprūšinio kintamumo tyrimai; filogenijos rekonstrukcija.

scopus icon linkedin icon

 

×