Moksliniai interesai

Gamtinių ir antropogeninių veiksnių poveikis gėlavandenių žuvų populiacijų ir bendrijų struktūrai ir funkcionavimui, vandens telkinių ekologinė būklė ir integruotas būklės vertinimas, ekologinės būklės gerinimo priemonės. Žuvų išteklių kaitos veiksniai ir dėsningumai, tausaus naudojimo priemonės.

×