Dr. Vaida Šeirienė

Laboratorijos vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai

Diatomėjų (titnagdumblių) floros raidos ypatumai kvartero laikotarpiu; ežerinių nuosėdų tyrimai (paleobaseinų evoliucija, vandens lygių svyravimai, ekologinių sąlygų kaita, eutrofikacija ir pan.); paleoklimato dinamika; Baltijos jūros raida; kvartero laikotarpio nuosėdų stratigrafija.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×