Moksliniai interesai

Paukščių maliarinių parazitų ir kitų hemosporidijų specifiškumo ir virulentiškumo stuburiniam šeimininkui ir pernešėjui tyrimai, genetinių veiksnių įtakojančių parazitų virulentiškumą nustatymas, hemosporidinių parazitų genetinė divergencija, molekulinė ir evoliucinė biologija, naujų molekulinių metodų vystymas ir veiksnių, nulemiančių parazitų transmisiją, tyrimai; mikrobiotos įtaka maliarinių parazitų vystymuisi ir parazito įtaka šeimininko mikrobiotai.

Eksperimentiniai darbai naudojant stuburinį šeimininką, hemosporidinį parazitą ir vektorių; hemosporidijų tyrimai naudojant šviesinę mikroskopiją ir morfometriją, parazitų diagnostikai naudojami PGR ir sekoskaitos metodai, lazeriu iškirptų pavienių parazitų ląstelių molekulinės analizės metodai, parazitų ir šeimininkų genų ekspresijos ir mikrobiomos tyrimų metodai.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×