Moksliniai interesai

Aplinkos geochemija ir tarša, hidrologija, hidrogeochemija, sedimentacijos procesai, aplinkos geologija.

ORCID iD icon scopus icon

×