Moksliniai interesai

Atmosferos cirkuliacijos tipų klasifikacijos Europoje (Hesso-Brezovskio, Grosswetterlagen,  Vangengeim-Girs, Jenkinsono – Kolisono ir kt.) bei jų sąsaja su regioninėmis orų anomalijomis. Kiekvienas orų anomalijos tipas vertinamas pagal nustatytą atgalinę oro dalelės trajektoriją į Lietuvos teritoriją ir oro masės transformacijos rodiklius išilgai jos.
Kita tyrimų dalis – tai klimato modelių (įtrauktų į CMIP5 ir CMIP6 projektus) išvesties rezultatų pagalba nustatyti atmosferos cirkuliacijos tipų pasikartojimo dažnį Baltijos regione skirtingais 21 amžiaus laikotarpiais ir įvertinti, numatytų orų anomalijų susidarymo sąlygų potencialą. Papildomai bus nustatomi kiekybinių kriterijų, reikalingų konkretaus tipo orų anomalijos formavimuisi, kompleksai.

Disertacijos anotacija

Klimato kaitos įtakos regioninių orų anomalijų sąsajai su vyraujančiais atmosferos cirkuliacijos tipais Baltijos regione tyrimai, bus kreipiami į konkrečių orų anomalijų formavimosi besikeičiančias sąlygas istoriniu laikotarpiu. Taip pat, bus siekiama nustatyti kiekybinių kriterijų, reikalingų konkretaus tipo orų anomalijos formavimuisi, kompleksus. Laukiami tyrimų rezultatai yra tiesiogiai susiję su klimato kaitos poveikio atmosferos cirkuliacijos sukeliamiems efektams diagnoze ir prognoze.

 

scopus icon

×