Moksliniai interesai

Kvartero geologija (sandara, stratigrafija, paleogeografija), glacialinė sedimentologija (morenų sudėtis, subglacialiniai procesai), aplinkos geologija (ekogeologinių žemėlapių sudarymas, geopaveldo tyrimai), geomokslų istorija.

ORCID iD icon scopus icon

×