Moksliniai interesai

Lietuvos floros įvairovė ir paplitimas; augalų invazijos; hemiborealinės zonos buveinių ir augalų bendrijų įvairovė ir klasifikacija; pievų ir segetalinė augalija, jos kaitos; augalijos kartografavimas ir apsauga, botaninių tyrimų metodai.

ORCID iD icon scopus icon

×