Moksliniai interesai

Taksonominiai ir ekologiniai Nepticulidae (Nepticuloidea) tyrimai – augalų audinius minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) taksonominė inventorizacija ir papildytos šeimos ekologinės bei morfologinės charakteristikos.

Šiam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 1) atlikti publikacijų disertacijos tema, kaip biologinės įvairovės publikuotų produktų, reikšmingumo įvertinimą ir pateikti Nepticulidae bei šiai šeimai giminiškų taksonų (Opostegidae ir Tischeriidae) taksonominės inventorizacijos analizės rezultatus, apimančius globalią fauną; 2) parengus Lietuvoje aptinkamų mažųjų gaubtagalvių gyvybinės veiklos pėdsakų (minų) apžvalgą, pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl Nepticulidae gyvybinės veiklos pėdsakų panaudojimo rūšių diagnostikoje; 3) išaiškinus naujus mažųjų gaubtagalvių mitybinius augalus ir atlikus šeimos trofinių ryšių analizę, papildyti Nepticulidae ekologinę charakteristiką naujais mitybinės specializacijos duomenimis; 4) remiantis atliktais ekologiniais ir morfologiniais Nepticulidae tyrimais iš Armėnijos, taip pat kai kuria medžiaga iš Argentinos ir Kolumbijos, dokumentuoti, aprašyti ir paskelbti naujas mokslui mažųjų gaubtagalvių rūšis.

Disertacijos anotacija

Tikslas – augalų audinius minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) taksonominė inventorizacija ir papildytos šeimos ekologinės bei morfologinės charakteristikos. Šiam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 1) atlikti publikacijų disertacijos tema, kaip biologinės įvairovės publikuotų produktų, reikšmingumo įvertinimą ir pateikti Nepticulidae bei šiai šeimai giminiškų taksonų (Opostegidae ir Tischeriidae) taksonominės inventorizacijos analizės rezultatus, apimančius globalią fauną; 2) parengus Lietuvoje aptinkamų mažųjų gaubtagalvių gyvybinės veiklos pėdsakų (minų) apžvalgą, pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl Nepticulidae gyvybinės veiklos pėdsakų panaudojimo rūšių diagnostikoje; 3) išaiškinus naujus mažųjų gaubtagalvių mitybinius augalus ir atlikus šeimos trofinių ryšių analizę, papildyti Nepticulidae ekologinę charakteristiką naujais mitybinės specializacijos duomenimis; 4) remiantis atliktais ekologiniais ir morfologiniais Nepticulidae tyrimais iš Armėnijos, taip pat kai kuria medžiaga iš Argentinos ir Kolumbijos, dokumentuoti, aprašyti ir paskelbti naujas mokslui mažųjų gaubtagalvių rūšis.

ORCID iD icon scopus icon zoobank icon

Straipsniai „Clarivate Analytics Web of Science Master List“ duomenų bazėje, neturinčioje cituojamumo rodiklio:

 1. Dobrynina, V., Baryshnikova, S., Budrys, E., Rimšaitė, J., Bidzilya, O. (2021) Taxonomic papers as published products of the biodiversity inventory: if not the Impact Factor (IF) or Quartiles (Q), then what determines their importance estimated on the basis of the Research Interest Score? Biologija, 67 (2): 93–113.
 2. Stonis, J.R., Diškus, A., Dobrynina, V. (2022) What are the most typical leaf mines of Nepticulidae? Identified diagnostic characters and their detection frequency. Biologija, (1): 1–13
 3. Diškus, A., Dobrynina, V. (2022) Trophic relationships and mining seasons of the Nepticulidae of Lithuania: an updated survey. Biologija, 68 (2): 91–100.
 4. Dobrynina, V. (2022) Do some characters of leaf mines of Nepticulidae depend on anything else than the species characteristics itself? Biologija, 68 (2): 101–109.

Straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose (knygose, žurnaluose, straipsnių rinkiniuose, ugdymo priemonėse):

 1. Stonis, J. R., Diškus, A., Dobrynina, V., Remeikis, A., Buchner, P. (2022) Vadovas Lietuvos mažųjų gaubtagalvių minoms pažinti (su nuoroda į elektroninę minų diagnostinę priemonę). Vilnius, Gamtos tyrimų centras, 122 p.
 2. Stonis, J. R., Dobrynina, V. (2022) History of the investigation of the Lithuanian Nepticulidae. Diagnostics of mines of the Lithuanian Nepticulidae. An identification tool. Available at https://leafmines.info/ (08-12-2022).
 3. Stonis, J. R., Diškus, A., Dobrynina, V., Remeikis, A., Buchner, P. (2022) Vadovas Lietuvos mažųjų gaubtagalvių minoms pažinti (su nuoroda į elektroninę minų diagnostinę priemonę) Gamtos tyrimų centras, Vilnius, 122 p. https://doi.org/10.35513/2022.Nepticulidae.
 4. Navickaitė, A., Diškus, A., Stonis, J. R., Dobrynina, V. (2011) Taxonomic catalogue of the world Nepticuloidea and Tischerioidea (Lepidoptera) described by members of the Biosystematics Research Group (Lithuania) up to 2009. Acta Zoologica Lituanica, 21 (2): 113–132.
 1. 2022 m. 07 Mokslinė tiriamoji ekspedicija Armėnijoje (bendradarbiaujant su Armėnijos MA Zoologijos ir hidroekologijos tyrimų centru, Jerevanas, Armėnija).
 2. 2022 m. 07 Mokslinė stažuotė Zoologijos ir hidroekologijos tyrimų centre, Jerevanas, Armėnija).
 3. 2021 m. 06 / 07 Mokslinė stažuotė Ukrainos MA Evoliucinės ekologijos institute (Kijevas, Ukraina).

 1. Dobrynina V. 2022. Dynamics of global biodiversity inventory: species descriptions of three model, plant-mining lepidopteran families. The COINS 2022 (Vilnius, 2022-02-28 – 2022-03-03).
×