Moksliniai interesai

Vabzdžių, augalų, mikroorganizmų ir žinduolių cheminė ekologija, feromonai, atraktantai ir repelentai, elgsenos valdymas, kairomonai, tritrofinės sąveikos cheminiais junginiais, mikroorganizmų lakieji metabolitai, metabolomika.

ORCID iD icon scopus icon

×