IŠSILAVINIMAS

 • Doktorantūros studijos Geologijos ir geografijos institute, įgyjant fizinių mokslų srities, fizinės geografijos mokslo krypties mokslo daktaro laipsnį.
 • Landšafto geografijos studijos Vilniaus Universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgyjant geografo dėstytojo kvalifikaciją.
 • Kretingos 1-oji vidurinė mokykla, įgyjant vidurininį išsilavinimą.

 

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Struktūrinė geomorfologija
 • Kvartero paleopaviršiai
 • Žemyniniai eoliniai dariniai
 • Geomorfologinis, paleogeomorfologinis, litomorfogenetinis paviršiaus rajonavimas
 • Dabartinio reljefo ryšys su palaidotu reljefu bei geologine sandara

 

PROFESINIS PATYRIMAS

 • Mokslinis tiriamasis darbas Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų laboratorijoje, įvairiuose moksliniuose projektuose, darbo rezultatus apibendrinant mokslinėse publikacijose, monografijose, pristatant juos konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

 

Lietuvos geografų ir Gamtos draugijų bei Lietuvos geologų sąjungos narė

 • Baltrūnas V., Karmaza B., Pukelytė V., Karmazienė D., 2016. Pleistocene architecture and stratigraphy in the contact zone of ice streams and lobes in the Southeastern part of the Baltic region. Quaternary geology of North–Central Poland: from the Baltic coast to the LGM limit (eds. R. J. Sokolowski, D. Moskalewicz). Wladyslawowo: Faculty of Oceanography and Geography University of Gdansk. P. 30 (45 p.).

Abstracts of the INQUA Peribaltic Working Group International Field Symposium “Quaternary geology of North–Central Poland: from the Baltic coast to the LGM limit“, 28 August–02 September, 2016, Wladyslawowo, Poland.

 • Pukelytė V., 2014. The links between Quaternary palaeosurfaces and present surface of South Lithuania. Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments, Eastern and Central Latvia (eds. V. Zelčs, M. Nartišs). Riga: University of Latvia. 129–131 (153 p.). – ISBN 078-9934-517-60-0.

Abstracts of the INQUA Peribaltic Working Group International Field Symposium “Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments, Eastern and Central Latvia”, August 17–22, 2014, Riga, Latvia.

 • Pukelytė V., Baltrūnas V., 2013. Palaeogeomorphology of interglacials in Lower Merkys area, South Lithuania. Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania (comp. A. Damušytė, A. Grigienė). Vilnius: Lithuanian Geological Survey. 80–81 (120 p.).

Abstracts of the INQUA Peribaltic Working Group International Field Symposium “Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania”, June 25–30, 2013, Vilnius–Trakai, Lithuania.

 • Karmaza B., Pukelytė V., Zinkutė R., Katinas V., Baltrūnas V., 2012. Palaeoenvironmental changes, cyclicity and dynamics during Quaternary warm periods in Lithuania. Geomorphology and palaeogeography of polar regions (eds. A. Zhirov, V. Kuznetsov, D. Subetto, J. Thiede). Saint-Petersburg: SPb. State University. P. 432 (480 p.). – ISBN 978-5-4391-0029-3.

Proceeding of the Joint International Conference “Geomorphology and palaeogeography of polar regions”, Symposium “Leopoldina” and the INQUA Peribaltic Working Group International Field Symposium “Late Glacial Maximum in the Valday Region, NW Russia”, September 12–17, 2012, Saint-Petersburg, Russia.

 • Pukelytė V., 2011. Palaeogeographical development of geomorphological districts in South Lithuania. Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine Zone (eds. P. Johansson, J.–P. Lunkka, P. Sarala). Rovaniemi: Geological Survey of Finland. 126–127 (142 p.). – ISBN 978-952-217-163-4.

Excursion guide and abstracts of the INQUA Peribaltic Working Group International Field Symposium “Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine Zone”, June 12–17, 2011, Rovaniemi,  Northern Finland.

 • Česnulevičius A., Švedas K., Pukelytė V. and Kulbickas, D., 2011. Post-glacial relief evolution of South-East Lithuania glaciolacustrine basins and moraine uplands. Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine Zone (eds. P. Johansson, J.–P. Lunkka, P. Sarala). Rovaniemi: Geological Survey of Finland. 83–85 (142 p.). – ISBN 978-952-217-163-4.

Excursion guide and abstracts of the INQUA Peribaltic Working Group International Field Symposium “Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine Zone”, June 12–17, 2011, Rovaniemi, Northern Finland.

 • Pukelytė V., 2010. Geological structure and distribution of aeolian relief in South Lithuania. Ice, water, humans – Quaternary landscape evolution in the Peribaltic Region (comp. S. Lorenz, R. Hensel, eds. S. Lorenz, R. Lampe). Greifswald: Greifswald University. P. 148 (182 p.)

Proceedings of the 35th Bi-annual conference of the Deutsche Quartärvereinigung DEUQUA e.V. and annual Conference of the INQUA PeriBaltic Working Group “Ice, water, humans – Quaternary landscape evolution in the Peribaltic Region”, September 13–17, 2010, Greifswald, Germany.

 • Pukelytė V., 2009. Development of palaeoincisions of Sub-Quarternary surface during the Pleistocene in South Lithuania. Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea (eds. V. Kalm, L. Laumets, T. Hang). Tartu: Institute of Ecology and Earth Sciences of Tartu University. P. 38 (112 p.).  ISBN 978-9949-19-218-2.

Abstracts of the INQUA Peribaltic Working Group International Field Symposium “Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea”, September 13–17, 2009, Tartu, Estonia.

 • Baltrūnas V., Karmaza B., Stančikaitė M., Pukelytė V., 2007. Peculiarities of the environment and development of Vembūtai plateau and hill fort, Western Lithuania. The Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea (comp. A. Damušytė, eds. R. Guobytė, M. Stančikaitė). Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba. 11–12 (107 p.). – ISBN 978-9986-623-45-8.

Proceedings of the INQUA Peribaltic Working Group International Field Symposium “The Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea”, May 27–June 02, 2007, Plateliai, Lithuania.

 • Baltrūnas V., Švedas K. and Pukelytė V., 2006. Periglacial conditions and deglaciation process in South Lithuania during the last Ice Age. Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet (eds. P. Sarala, P. Johansson, J.–P. Lunkka). Rovaniemi: Geological Survey of Finland. P. 7 (62 p.). – ISBN 951-690-961-2.

Abstracts of the INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium “Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet“, September 11–15, 2006, Rovaniemi, Finland.

 • Baltrūnas V., Pukelytė V.2005. The palaeorelief of the Pleistocene and the sedimentation of the till in Southern Lithuania. Quaternary geology and landforming processes (eds. V. Kolka, O. Korsakova). Apatity: Geological Institute of Kola Science Centre (KSC) Russian Academy of Sciences (RAS). 10–12 (77 p.) – UDC 551.79+551.435.

Proceedings of the INQUA Peribaltic Working Group International Field Symposium “Quaternary geology and landforming processes”, September 4–9, 2005, Apatity, Russia.

 • Baltrūnas V., Karmaza B., Pukelytė V., Širmulis A., Andriušytė-Žukienė R., Vaitkevičius V., Ostrauskas T., Kvizikevičius L., 2000. Raigardo slėnio – unikalaus kultūros ir gamtos paminklo – raida ir vaidmuo dvasinėje kultūroje. XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (ats. red. V. Būda). Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga. P. 59 (342 p.).

Tezių rinkinys: XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, 2000 m. birželio 21–26 d., Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS), Vilnius, Lietuva.

 • Pukelytė V., 2000. Pietų Lietuvos litomorfogenetiniai mikrorajonai ir jų ryšys su paleoreljefu. XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (ats. red. V. Būda). Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga. P. 139 (342 p.).

Tezių rinkinys: XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, 2000 m. birželio 21–26 d., Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS), Vilnius, Lietuva.

 • Baltrūnas V., Melešytė M., Pukelytė V., 1998. Pietų Lietuvos paviršiaus geologija, geomorfologija ir paleogeografijos raida. Akmens amžius Pietų Lietuvoje, Vilnius: Geologijos institutas (GI). P. 4.

Tezių rinkinys: Akmens amžius Pietų Lietuvoje, 1998 m. rugsėjo 4 d., Geologijos institutas, Vilnius, Lietuva.

 • Baltrūnas V., Pukelytė V., 1998. Litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapiai kaip teritorijos ekogeologinio vertinimo sudėtinė dalis. Kartografijos raida Lietuvoje. Vilnius: VU. P. 6.

Tezių rinkinys: Kartografijos raida Lietuvoje, 1998 m. birželio 10–12 d., Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva.

 • Pukelytė V., Baltrūnas V., 1995. Litomorfogenetinio rajonavimo vieta ir turinys ekogeologijoje. IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS). P. 239 (498 p.). – ISBN 9986-9007-1-9.

Tezių rinkinys: IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, 1995 m. lapkričio 22–25 d. Lietuvos mokslininkų sąjunga, Vilnius, Lietuva.

 • ,,Jau iš daugelio šaltinių mano gerta…”  2016 metų rugsėjo 25 d., Gamtos tyrimų centras, Vilnius.

Paroda skirta geologei, palinologei, habil. dr. ONAI KONDRATIENEI  jos 85-ojo jubiliejaus proga.

 

 • ,,Atradimo džiaugsmą patyrę…” 2016 metų gegužės 17 d., Gamtos tyrimų centras, Vilnius.

Paroda skirta geografei dr. ŽIVILEI LEONORAI GELUMBAUSKAITEI  jos kūrybinio darbo 50-mečiui ir geologui, akademikui dr. ALGIMANTUI GRIGELIUI  jo 85-ojo jubiliejaus proga.

 

 • ,,50 metų su geologija”  2016 metų kovo 03 dGamtos tyrimų centras, Vilnius.

Paroda skirta septintąjam akademiko Juozo Dalinkevičiaus premijos laureatui, geologui, habil. dr. VALENTINUI BALTRŪNUI. Premija įteikta iškilmingame Lietuvos mokslų akademijos posėdyje 2016 metų vasario 23 d.

 

 • ,,…curriculum vitae”  2011 metų rugsėjo 23 d., Geologijos ir geografijos institutas, Vilnius.

Paroda skirta Geologijos ir geografijos instituto įkūrimo 70-mečiui pažymėti. Prisiminta įkūrimo istorija, svarbiausi darbai, buvę direktoriai, pasiekimai. Eksponuotos archyvinės fotografijos, kuriomis pasidalino buvę ir esami instituto darbuotojai.

 

 • ,,LGS kelias…” 2009 metų lapkričio 28 d. Geologijos ir geografijos institutas, Vilnius.

Paroda skirta Lietuvos geologų sąjungos 20-mečiui. Prisimintas LGS steigimas, svarbiausi nutarimai, įvykę suvažiavimai, sąjungos garbės nariai, pirmininkai, ect.

 

 • ,,Sustabdytos akimirkos”  2009 metų lapkričio 28 d. Geologijos ir geografijos institutas, Vilnius.

Fotografijų paroda skirta Lietuvos geologų sąjungos įkūrimo 20-mečiui.

 

 • ,,LGS – tai pirmiausia ir svarbiausia – žmonės”  2009 metų lapkričio 28 d. Geologijos ir geografijos institutas, Vilnius.

Fotografijų paroda  geologų portretai – skirta Lietuvos geologų sąjungos 20-ąjam suvažiavimui. Autorius – Mykolas Kaminskas.

 

 • ,,Ar čia žemė, ar čia rojus…” 2006 metų lapkričio 20 d. Geologijos ir geografijos institutas, Vilnius.

Fotografijų paroda skirta geologei DALIAI LAURINAITYTEI  jos 70-ojo jubiliejaus proga. Eksponuoti jubiliatės darbai – gėlių fotografijos, kurias išsaugojo sesuo Ina Laurinaitytė.

 

 • ,,Miestas ir gamta”  2006 metų lapkričio 20 d. Geologijos ir geografijos institutas, Vilnius.

Fotografijų paroda. Autorius – Mykolas Kaminskas.

 

 • ,,Pasteliškai…” 2006 metų lapkričio 20 d. Geologijos ir geografijos institutas, Vilnius.

Pastelės darbų paroda. Autorė – dr. Regina Morkūnaitė.

×