Leidiniai

K A R T E N A

Serija ,,Lietuvos valsčiai”  (vyr. red. Virginijus Jocys). Vilnius: Versmė, 2012. 1484 p. – ISSN 1822-489-X; – ISBN 978-9986-9236-9-5

DALIS ŠIOJE MONOGRAFIJOJE

Baltrūnas V., Pukelytė V., 2012. Kartenos apylinkių geologija ir paleogeografija. Lietuvos valsčiai. Kartena (vyr. red. Virginijus Jocys). Vilnius: Versmė, 26–38 (1484 p.) – ISSN 1822-489-X, – ISBN 978-9986-9236-9-5.

 


G A M T A: 

Biologija. Geografija. Geologija.

 

Lietuvos lokalinai tyrimai: monografijų serijos ,,Lietuvos valsčiai” 2002–2005 metų mokslo darbų rinkinys  (vyr. red. A. Gaigalas). Vilnius: Versmė, 2006. 400 p.  – ISSN 1822-4857.

DALIS ŠIOJE MONOGRAFIJOJE

 

Baltrūnas V., Pukelytė V., 2006. Kartenos apylinkių geologija ir paleogeografija. Gamta: Biologija. Geografija. Geologija. Lietuvos lokaliniai tyrimai: monografijų serijos ,,Lietuvos valsčiai” 2002–2005 metų mokslo darbų rinkinys (vyr. red. A. Gaigalas), 1 (1). Vilnius: Versmė, 163–174. – ISSN 1822-4857.


A K M E N S amžius Pietų Lietuvoje

(geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis) (red. V. Baltrūnas). Vilnius: Geologijos institutas, 2001. 259 p. – ISBN 9986-615-28-3.

DALYS ŠIOJE MONOGRAFIJOJE

 

Pukelytė V., 2001. Reljefo įvairovė ir geomorfologinis rajonavimas. Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis) (red. V. Baltrūnas). Vilnius: Geologijos institutas, 89101. – ISBN 9986-615-28-3.

 

Baltrūnas V., Pukelytė V., 2001Eolinių darinių susidarymo ir paplitimo ypatybės. Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis) (red. V. Baltrūnas). Vilnius: Geologijos institutas, 107–114. –  ISBN 9986-615-28-3.

 


Ar tikrai  R A I G A R D A S  prasmego?

(kompleksinių tyrimų duomenys) (sud. V. Baltrūnas). Vilnius: Dailės akademija, 2001. 135 p.   ISBN 9986-571-65-0.

DALIS ŠIOJE MONOGRAFIJOJE

 

Baltrūnas V., Pukelytė V., Karmaza B., 2001Paviršiaus genetinė, litologinė ir geomorfologinė įvairovė. Ar tikrai Raigardas prasmego? (kompleksinių tyrimų duomenys) (sud. V. Baltrūnas). Vilnius: Dailės akademija, 623. – ISBN 9986-571-65-0.

×