Moksliniai interesai

DNR sekų analizė ir mRNR naudojama, tiriant gyvūnų sistematiką, taksonomiją, citogenetiką, filogeografiją, parazito ir šeimininko santykius, moliuskus, invazines rūšis, žinduolių imunologiją, savo ir svetimo imuniteto reakcijų reguliavimą.

ORCID iD icon scopus icon Scholar icon

×