Moksliniai interesai

Vidaus vandenų žuvų populiacijų ir bendrijų tyrimai; gamtinių veiksnių, antropogeninio poveikio žuvų populiacijoms ir bendrijoms tyrimai; lašišinių žuvų išteklių būklės ir kaitos tyrimai Lietuvos upėse; retų ir nykstančių žuvų rūšių tyrimai ir atkūrimas; Lietuvos vandens telkinių žuvų išteklių tyrimai, racionalus eksploatavimas ir žuvininkystė.

×