Moksliniai interesai

Vandens ekosistemų ekologinis ekspertinis vertinimas (vandens bestuburiai, žuvys, vandens augalai); vandens mitybos tinklų ir jų pokyčių vertinimas; pagrindinių vandens ekosistemų funkcinių grupių produkcijos vertinimas (vandens bestuburiai, žuvys, vandens augalai); svetimkraščių vandens organizmų ir jų poveikio vietinėms ekosistemoms vertinimas; žuvų ir vandens bestuburių mitybos tyrimai; lašišinių žuvų neršto ir migracijos vertinimas; užtvankų poveikio vertinimas; povandeninio monitoringo ir stebėsenos tyrimai, povandeninė biologija gėlavandenėse ekosistemose.

ORCID iD icon scopus icon

×