Moksliniai interesai

Branduolinės geofizikos tyrimų metodų (aplinkos radioaktyvumas, branduolinė geochronologija) taikymai archeologijoje, geologijoje, hidrogeologijoje, atliekant radioaktyviųjų ir stabiliųjų izotopų nustatymus. Radionuklidų pernešimo aplinkoje vertinimas, parametrų dinamikos ir dėsningumų nustatymas įvairiuose aplinkos objektuose.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×