Moksliniai interesai

Svetimžemių ir invazinių rūšių skverbimasis ir natūralizacija, dauginimas ir plitimą lemiantys veiksniai, poveikis vietinėms rūšims ir ekosistemoms; Lietuvos floros įvairovė ir jos pokyčiai dėl antropogeninio poveikio; retų ir nykstančių augalų rūšių populiacijų sudėtis ir jos kaita dėl gamtinių ir antropogeninių priežasčių; augalų taksonomija ir nomenklatūra; antrinių metabolitų kaupimasis augaluose ir jų priklausomybė nuo ekologinių sąlygų.

ORCID iD icon scopus icon ResearchGate icon

×