Moksliniai interesai

Didžiojo kormorano mityba ir poveikis žuvų populiacijoms ir žuvininkystei; vandens faunos populiacijų tyrimai, populiacijų gausumo dinamikos ir mitybinių ryšių tyrimai; su žuvininkyste susiję konfliktai ir jų socioekonominiai aspektai; invazinių žuvų rūšių tyrimai; žuvų cheminių pavojaus signalų tyrimai; žuvų bendrijų tyrimai, atliekant didelių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimą.

ORCID iD icon scopus icon

×