Moksliniai interesai

Vandens ir pelkių augalų rūšių ir bendrijų įvairovė, daugiausia dėmesio skiriant vandens augalų rūšims; sudėtingų sisteminių vandens augalų grupių (pvz., Characeae, Potamogeton, Batrachium) identifikavimas, naudojant mikroskopinę ir molekulinę analizę; retų ir nykstančių augalų rūšių populiacijų būklė, jų apsaugos problemos ir priemonės.

ORCID iD icon scopus icon

×