Dr. Ellen Welti (Smitsono nacionalinis zoologijos sodas ir gamtosaugos biologijos institutas) paskaita „How and why invertebrate communities are changing“

Maloniai kviečiame į dr. Ellen Welti (Smitsono nacionalinis zoologijos sodas ir gamtosaugos biologijos institutas, Vašingtonas (Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute, Washington)) paskaitą „How and why invertebrate communities are changing“, kovo 28 d. (antradienį) 11 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salę (101 kab.).

Renginio moderatorius – dr. Nathan Jay Baker.

Renginys taip pat bus transliuojamas „MS Teams“ platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIyYTJkMTUtNDZkZS00NmI4LTkxNjUtYjgyMTRkYzQzZWMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%2243043b76-dbba-43cb-84f0-de231ce59ad6%22%7d

Maloniai kviečiame dalyvauti.

×