Dr. (HP) Lino Balčiausko, dr. Laimos Balčiauskienės, prof. dr. John A. Litvaitis ir Eugenijaus Tijušo straipsnis „Vilkų skaičius Lietuvoje yra didesnis“ žurnale „Mūsų girios“ (2020 m. rugsėjis, Nr. 9 (869); 1 ir 2 lapai)

×