Dr. (HP) Lino Balčiausko, dr. Laimos Balčiauskienės, prof. dr. John A. Litvaitis ir Eugenijaus Tijušo straipsnis „Vilkų skaičius Lietuvoje yra didesnis“ (“Mūsų girios” (2020 m. rugsėjis Nr. 9 (869)) 1 lapas; 2 lapas

×