Dr. Jono Satkūno atvira paskaita „Afrika geologo žvilgsniu: žmogaus ir gamtos jėgų šėlsmas“

×