Ekotoksikologijos laboratorijos mokslininkės studentus supažindino su vandens ekosistemų taršos tipais, tyrimų objektais bei tiriamų biožymenų įvairove biologinių efektų nustatymui

Kovo 7 d. Ekotoksikologijos laboratorijoje lankėsi Vilniaus universiteto magistro studijų, Aplinkotyros ir aplinkotvarkos programos 1 kurso studentai. Laboratorijos darbuotojai dr. Milda Stankevičiūtė, dr. Gintarė Sauliutė, dr. Roberta Valskienė, dr. Brigita Gylytė, dr. Živilė Jurgelėnė ir Agnė Bučaitė praktinės Aplinkos taršos tyrimų paskaitos metu studentus supažindino su vandens ekosistemų taršos tipais, tyrimų objektais bei tiriamų biožymenų įvairove biologinių efektų nustatymui. Studentai buvo supažindinti su laboratorijoje vykdomais LMT finansuojamais aplinkos taršos tyrimų moksliniais projektais: „Parazitų ir taršos sąveikos poveikis vandens organizmams“ (MULTIS, Nr. S-MIP-21-10), „Padangų gaisrų ir mikro/nano-dalelių rizikos vandens aplinkai vertinimas“ (ARFA, Nr. S-MIP-22-51), „Veterinarinių antibiotikų sklaida ir ekotoksiškumas“ (TOXVET, Nr. S-MIP-22-70) ir „ New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea“ (Detect2Protect, Nr. S-BIODIVERSA-23-1).

×