Vilniaus universiteto magistrantų vizitas Ekotoksikologijos laboratorijoje

Kovo 7 d. Ekotoksikologijos laboratorijoje lankėsi Vilniaus universiteto magistro studijų, Aplinkotyros ir aplinkotvarkos programos 1-o kurso studentai. Laboratorijos darbuotojos: dr. Milda Stankevičiūtė, dr. Gintarė Sauliutė, dr. Roberta Valskienė, dr. Brigita Gylytė, dr. Živilė Jurgelėnė ir Agnė Bučaitė per praktinę aplinkos taršos tyrimų paskaitą studentus supažindino su vandens ekosistemų taršos tipais, tyrimų objektais ir tiriamų biožymenų įvairove biologiniams efektams nustatyti. Studentai buvo supažindinti su laboratorijoje vykdomais LMT finansuojamais aplinkos taršos tyrimų moksliniais projektais: „Parazitų ir taršos sąveikos poveikis vandens organizmams“ (MULTIS, Nr. S-MIP-21-10), „Padangų gaisrų ir mikro-/nanodalelių rizikos vandens aplinkai vertinimas“ (ARFA, Nr. S-MIP-22-51), „Veterinarinių antibiotikų sklaida ir ekotoksiškumas“ (TOXVET, Nr. S-MIP-22-70) ir „New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea“ (Detect2Protect, Nr. S-BIODIVERSA-23-1).

×