Gamtos tyrimų centras vykdo tarptautinį tyrimą, skirtą visuomenės nuomonei apie stambiuosius plėšrūnus (vilką, lūšį, rudąjį lokį ir šakalą) įvertinti

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie stambiųjų plėšrūnų priimtinumą. Kviečiame atsakyti į toliau pateikiamus klausimus.

Stambūs plėšrūnai (lūšis, vilkas ir rudasis lokys) yra kontraversiškai vertinamos žinduolių rūšys ne tik Lietuvoje. Vien nuomonių skirtumai apie priimtiną vilkų populiacijos dydį, jų daromą žalą gyvulių augintojams ir kasmet naujai nustatomą sumedžiojimo limitą atsispindi šimtuose komentarų įvairiuose socialiniuose tinkluose.

Platesniu mastu lietuvių nuomonė apie stambiuosius plėšrūnus buvo tiriama prieš 15 metų. Nuo to laiko šalyje vilkų skaičius padidėjo dešimteriopai, lūšių – bent šešis kartus, Lietuvoje vis dažniau stebimi rudieji lokiai, plėšrūnų fauna pasipildė nauja rūšimi – šakalu. Pokyčių įvyko ir kitose Baltijos šalyse, todėl norėtume tyrimą pakartoti.

Vertinsime ir palyginsime nuomones apie stambiuosius plėšrūnus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Iš anksčiau yra žinoma, kad įvairių visuomenės grupių nuomonės apie vilkus, lūšis ir ruduosius lokius labai skiriasi – nuo ypač teigiamos iki ypač neigiamos. Žinoti žmonių požiūrį labai svarbu, planuojant šių gyvūnų populiacijų apsaugą ir valdymą, nes dėl plėšrūnų neretai kyla konfliktų. Į klausimyną įtraukėme ir kai kuriuos klausimus apie šakalus. Nors šakalai nepriskiriami stambiesiems plėšrūnams, tačiau tolesnis jų populiacijos augimas gali turėti įtakos kitų stambiųjų plėšrūnų populiacijų valdymui.

Jūsų dalyvavimas yra svarbus, nes šio tarptautinio tyrimo rezultatai papildys populiacijų valdymą mokslinėmis rekomendacijomis, prisidės prie žmonių ir stambiųjų plėšrūnų konfliktų priežasčių suvokimo. Mums svarbūs įvairaus amžiaus, skirtingose vietose gyvenančių ir įvairių profesijų žmonių atsakymai. Kiekvienas atsakymas papildo bendrą nuomonę ir įžvalgas apie stambiųjų plėšrūnų priimtinumą visuomenei. Nuo 2005–2006 metų, kai buvo vykdoma panaši apklausa, pasikeitė ne tik stambiųjų plėšrūnų skaičius. Pokyčių įvyko gamtoje ir visuomenėje, dėl to žmogaus ir plėšrūnų santykiai,  taip pat ir jų priimtinumas visuomenei, gali būti nebe tokie pat.

Apklausą sudaro 5 dalys: I. Stambieji plėšrūnai ir visuomenė, II. Laukiniai gyvūnai ir visuomenė, III. Klausimynas medžiotojams, IV. Klausimynas ūkininkams ir bitininkams ir V. Bendra informacija (apie respondentą). Atsakymams prireiks apie 20 minučių. Atsakyti į klausimus galima tik vieną kartą. Laukiame atsakymų iš vyresnių negu 15 metų respondentų. Jei esate jaunesni, perduokite klausimyną šeimos nariui, kurio gimtadienis bus greičiausiai.

Respondentai nėra identifikuojami, Jūsų tapatybė išliks konfidenciali. Studijos rezultatai bus apibendrinti ataskaitose, mokslinėse publikacijose, konferencijų pranešimuose. Nei vienas atsakymas nėra susietas su Jūsų tapatybe, demografiniai ir sociologiniai duomenys apie respondentus bus naudojami tik imčiai apibūdinti. Respondentai patys nusprendžia, ar dalyvauti apklausoje. Jūs galite atsisakyti arba pasitraukti bet kuriame apklausos etape, nenurodant apsisprendimo priežasčių.

Skirtingai nuo ankstesnės apklausos, respondentai savo atsakymus galės pateikti elektroniniu formatu, pildydami klausimyną internetu. Numatoma, kad apklausos vyks balandžio–birželio mėnesiais. Apie tyrimo pradžią informuosime ir nuorodas pateiksime Gamtos tyrimų centro, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos, Vilniaus universiteto tinklapiuose, socialiniuose tinkluose.

Tyrimą vykdo Gamtos tyrimų centras, Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas ir Tartu universitetas. Kontaktinis asmuo Lietuvoje Linas Balčiauskas (el. p. linas.balciauskas@gamtc.lt) yra  pasirengęs atsakyti į visus klausimus.

Nuoroda į klausimyną pateikta adresu https://survey.ut.ee/index.php/213976?lang=lt.

Jei esate medžiotojas, ūkininkas ar bitininkas, nuoroda į klausimyną pateikta adresu https://survey.ut.ee/index.php/871847?lang=lt.

Labai tikimės ir būsime dėkingi, jei prisidėsite prie tarptautinio mokslininkų inicijuoto tyrimo, kuris bus panaudotas, siekiant informuoti gamtosauginių sprendimų priėmėjus!

×