Gamtos tyrimų centre – projekto „CosmoLith“ įvadinis seminaras

Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje kovo 15 d. įvyko projekto „Kontinentinio ledo skydo atsiradimo Lietuvoje datavimas kosmogeninių nuklidų metodais“ („CosmoLith“) įvadinis seminaras. Su projektu, finansuojamu Europos Sąjungos lėšomis, detaliai supažindino jo vykdytojas – Kvartero tyrimų laboratorijos podoktorantūros stažuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Michal Šujan, dvejiems metams atvykęs iš Slovakijos, Bratislavos Komenijaus (Comenius) universiteto. „CosmoLith“ projekto tikslas – gauti pirmuosius empirinius duomenis apie Europos kontinento apledėjimo pradžią ir vėlesnių apledėjimų amžių, datuojant ledo dangos nuosėdas kosmogeninių nuklidų metodais. Iki šiol kvartero periodo nuosėdų datavimai, atlikti taikant įvairius geochronologinių tyrimų metodus, leido su didesniu ar mažesniu patikimumu vertinti ne senesnius kaip 0,4 mln. metų geologinės praeities įvykius, o planuojamas nuosėdų datavimas kosmogeninių nuklidų (10Be/9Be; 26Al/10Be) metodais turėtų leisti rekonstruoti kelių milijonų metų senumo geologinės praeities įvykius. Tikimasi, kad senųjų kontinentinių apledėjimų paliktų nuosėdų datavimas kosmogeninių nuklidų metodais leis nustatyti, kada tiek Lietuvos, tiek ir visos Europos teritorija buvo pirmąsyk padengta ledyno ir kaip dažnai apledėjimai kartojosi. Gauti tyrimų rezultatai bus reikšmingas žingsnis link geresnio Lietuvos geologinės sandaros pažinimo, leis sugretinti lokalius klimato pokyčius mūsų regione su vykusiais globaliu mastu, įgalins geriau suvokti kontinentinių apledėjimų formavimosi mechanizmus ir apledėjimų ryšį su pasaulinio vandenyno vandens lygio pokyčiais, taip pat prisidės prie naujų geochronologinių datavimo metodų tobulinimo.

×