Gamtos tyrimų centro Ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetas – unikalus gerosios praktikos pavyzdys 

2022 m. lapkričio 22 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų atstovų diskusija „Jaunųjų mokslo daktarų akademinė karjera: iššūkiai ir galimybės“. Gamtos tyrimų centro Ankstyvosios karjeros tyrėjų komiteto (GTC AKTK) nariai kartu su kitais Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų atstovais dalijosi gerosiomis praktikomis, siekiant skatinti jaunuosius mokslininkus tobulėti, įsitraukti į institucijų veiklas, padėti rūpintis jų, kaip darbuotojų, tolesnėmis karjeros galimybėmis ir visapuse gerove. AKTK veikla diskusijoje išsiskyrė kaip unikalus, analogo neturintis, gerosios praktikos pavyzdys Lietuvos mokslinių tyrimų institutų istorijoje. AKTK (ir LMA Jaunosios akademijos) pirmininkas dr. V. Palinauskas diskusijoje pažymėjo, kad savo veikla AKTK siekia padėti tiek doktorantams, tiek baigusiems doktorantūros studijas tyrėjams greičiau integruotis į institucijos vykdomas veiklas; turėti balsą sprendimuose, formuojančiuose institucijos gyvenimą; plėtoti tarpdisciplininį bendradarbiavimą; spręsti lygių galimybių, emocinės gerovės užtikrinimo ir kitus tyrėjams svarbius klausimus. Nuo AKTK įkūrimo pradžios (2022 m. gegužės 5 d.) institucijoje aktyviai organizuojami gerosios praktikos pasidalijimo susitikimai, socialinės veiklos, ankstyvosios karjeros tyrėjų poreikiai atstovaujami GTC Mokslo taryboje ir administracijos posėdžiuose, ankstyvosios karjeros tyrėjai įtraukiami į sudaromas komisijas ir darbo grupes, vykdoma aktyvi informacinė sklaida. Po renginio buvo sulaukta susidomėjimo AKTK veiklomis ir komiteto įsteigimo institucijoje praktika iš kitų diskusijoje dalyvavusių institucijų atstovų. Ši diskusija parodė, kad tokio pobūdžio renginiai labai reikalingi ir kad prie jaunųjų mokslo daktarų karjeros aktyvesnio probleminių klausimų sprendimo pajėgios prisidėti ne tik valstybinės institucijos, bet ir pačios aukštojo mokslo įstaigos.

 

Daugiau informacijos apie vykusią diskusiją rasite:

https://www.lma.lt/news/1782/253/Jaunuju-mokslo-daktaru-akademine-karjera-ir-ateities-perspektyvos

ir https://gamtostyrimai.lt/lt/naujienos/gamtos-tyrimu-centro-ankstyvosios-karjeros-tyreju-komitetasunikalus-gerosios-praktikos-pavyzdys

 

Lietuvos mokslų akademijos nuotraukos

×