Gamtos tyrimų centro Augalų patologijos laboratorijos mokslo darbuotojo dr. Antano Matelio ir dr. Bangos Grigaliūnaitės straipsnis „Paprastasis amalas (Viscum album)“ žurnale „Mūsų girios“ (2021 m. gruodis, Nr. 12 (884))

×