Gamtos tyrimų centro ir Vilniaus universiteto vadovai susitiko aptarti bendras institucijų veiklas

Susitikimo metu buvo aptartos galimybės, pasitelkiant intelektualinį ir techninį GTC potencialą, plėsti klasikinių biologijos ir geomokslų studijų turinį VU. Pokalbio metu aptartos VU studentų galimybės ir perspektyvos vykdyti praktikas ir baigiamuosius bakalauro ir magistro mokslinius darbus GTC. Svarbią diskusijos dalį sudarė bendrų doktorantūros studijų programų aptarimas, jų plėtros galimybių, tarp jų ir užsienio studentų pritraukimo perspektyvų, įvertinimas. Diskusijos dalyvių išsakyti bendro doktorantūros studijų tematikų skelbimo, galimybių GTC doktorantams plačiau naudotis VU infrastruktūra ir kt. klausimai, neabejojame, ženkliai prisidės, plečiant trečiosios pakopos studijas ir užtikrinant jų kokybę institucijose. Svarbią institucijų bendradarbiavimo dalį sudarantys informaciniai mainai, taip pat vykdomų mokslinių tyrimų ir egzistuojančių techninių galimybių pristatymas kitos institucijos bendruomenei, buvo įvardyti kaip esminė planuojamos veiklos dalis.

Diskusijos metu išsakyti institucijų atstovų pasiūlymai ir apibrėžti bendradarbiavimo prioritetai ženkliai prisidės, plečiant bendras mokslines ir studijų veiklas svarbiausiose gamtamokslinių tyrimų institucijose Lietuvoje.

×