Gamtos tyrimų centro ir Viskonsino universiteto Eau Claire mokslininkai tęsia geofizinius Kuršių nerijos kopų tyrimus

Liepos 10–12 dienomis Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Geoaplinkos tyrimų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Pupienis ir Viskonsino universiteto Eau Claire (University of Wisconsin-Eau Claire) Geografijos ir antropologijos katedros prof. Harry’is Jolas kartu su studentais Delia Ihinger, Tayloras Phillipsas, Mikoy’us Barrow, Tristanas Wirkusas ir Brianna Jol (1 pav.) vykdė Viskonsino universiteto Eau Claire finansuojamą projektą „Imaging Holocaust and Coastal Environments: Latvia and Lithuania“. Tyrimų metu Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje – Mirties slėnyje, kuris plyti tarp Grobšto rago rezervato ir Parnidžio kopos, buvo atlikti geofiziniai (žemo dažnio georadaru – GPR) ir topografiniai (Pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) Topcon prietaisu) tyrimai (2 pav.). Tyrimų metu, taikant pažangius geofizinius metodus (200 ir 500 MHz dažnio antenas) ir topografinius matavimus, buvo siekiama sudaryti Mirties slėnio topografinį žemėlapį ir  nustatyti XX amžiuje buvusios prancūzų karo belaisvių stovyklos vietą. Ankstesni Kuršių nerijos tyrinėtojai mano, kad Mirties slėnyje egzistavo ištisas medinių barakų miestelis, kuriame buvo kalinama maždaug 12 tūkst. prancūzų belaisvių. Tyrimų metu buvo išžvalgytas 6813 m² plotas. Išžvalgytame tyrimų plote, remiantis atliktais pirminiais geofiziniais tyrimais ir preliminaria duomenų analize, išskirtinių objektų ar geofizinių anomalijų neaptikta (3 pav.). Kitais metais numatoma vykdyti detalesnius geofizinius tyrimus ir išžvalgyti didesnį plotą.

1 pav. Gamtos tyrimų centro tyrėjas (D. Pupienis) ir Viskonsino universiteto Eau Claire studentai Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Iš kairės: Brianna Jol, Tristanas Wirkusas, Donatas Pupienis, Tayloras Phillipsas, Delia Ihinger, Mikoy’us Barrow

2 pav. Viskonsino universiteto Eau Claire studentai kartu su profesoriumi Harry’iu Jolu vykdo topografinius ir geofizinius tyrimus

3 pav. Georadaro pjūvis. Pjūvyje – marių mergeliai (kairėje 1–2 m gylyje) ir eoliniai sluoksniai (dešinėje 0–2 m gylyje)

×