Gamtos tyrimų centro Klimato ir vandens tyrimų laboratorijos vadovas, dr. Julius Taminskas sako, kad tirpsmo vanduo mažai tepakėlė telkinių vandens lygį, net pelkės iki šiol negali atsistatyti. O viskas dėl to, kad pastaraisiais metais buvo per mažai lietaus. Interviu klausykite 2021 m. balandžio 10 d. LRT radijo laidoje „Gamta – visų namai“ nuo 14 min. 30 sek.

×