Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje parengta paroda „Geologinės kartografijos pradininkui Lietuvoje, kunigaikščiui geologui Antanui Karoliui Giedraičiui – 175“

Lietuvos geologų bendruomenė, minėdama Antano Karolio Giedraičio 175-ąsias gimimo metines, surengė ne vieną renginį, skirtą šios asmenybės jubiliejui paminėti. Vienas jų – GTC konferencijų salėje parengta paroda „Geologinės kartografijos pradininkui Lietuvoje, kunigaikščiui geologui Antanui Karoliui Giedraičiui – 175“.

A. K. Giedraitis gimė 1848 m. vasario 20 d. Karvio dvare prie Maišiagalos. Jis senos kilmingos lietuvių giminės palikuonis, kurio proseneliai valdė žemes Vilniaus apskrityje. Studijavo geologijos mokslus Freibergo kalnakasybos akademijoje (Vokietijoje) ir Tartu (Dorpato, Estijoje) universitete, bendradarbiavo su Sankt Peterburgo mineralogų draugija, Rusijos geografų draugija ir Rusijos geologijos komitetu. Tyrinėjo Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Suvalkų gubernijų geologinę sandarą, vykdė geologinius tyrimus Turkmėnijoje ir Rytų Sibire (Užbaikalėje), pateikė gręžinių ir atodangų, gėlo ir mineralinio vandens šaltinių pirmuosius aprašymus. Jo mokslinės publikacijos buvo skelbiamos vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis, o tyrimų rezultatai iki šiol aptariami užsienio šalių mokslininkų darbuose.

Svarbiausias A. K. Giedraičio parengtas darbas – Vilniaus, Kauno, Suvalkų, Gardino ir Minsko gubernijų geologinis žemėlapis, publikuotas 1895 m. leidinyje „Mатериалы для геологии России“, t. 17. Žemėlapis sudarytas, remiantis autoriaus tiesioginių stebėjimų duomenimis, vietinių žmonių liudijimais ir savo metodologija nesiskiria nuo geologinių žemėlapių, sudaromų dabartiniais laikais.

Parodoje pristatoma Lietuvos geologų sąjungos išleista knyga „Kunigaikštis geologas Antanas Karolis Giedraitis“, kurios sudarytojas ir atsakingasis redaktorius habil. dr. Valentinas Baltrūnas.

Leidinyje pateikiama A. K. Giedraičio šeimos ir tėviškės gimtajame Karvyje istorijos apžvalga, vykdytų geologinių tyrimų Lietuvoje ir gretimuose kraštuose, Turkmėnijoje ir Rytų Sibire analizė.
Parodoje skirta vietos ir pirmiesiems mokslininkams, kurie savo darbais prisidėjo prie Lietuvos geologinio ištirtumo.

Paroda veiks iki liepos 10 d.

Parodą rengė Audrė Trumpienė, Sigita Dagienė ir Birutė Poškienė

×