Gamtos tyrimų centro Mikologijos laboratorijos vadovės, vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Jurgos Motiejūnaitės straipsnis apie Galisiją žurnale “Miškai” (2021 m. rugpjūtis Nr. 8 (140)) 1 lapas; 2 lapas

×