Gamtos tyrimų centro mokslininko akad. habil. dr. Valentino Baltrūno straipsnis „Kolekcija kišenėje“ laikraštyje „Žaliasis pasaulis“ (2021 m. balandžio 1 d., Nr. 13 (1219); 1 ir 2 lapai)

×