Gamtos tyrimų centro Paukščių ekologijos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Sauliaus Švažo ir dr. Vito Stanevičiaus straipsnis “Žuvinto ežero paukščių istorijos” laikraštyje “Žaliasis pasaulis” (2020 metų spalio 1 d. Nr. 34 (1196)) 1 lapas 2 lapas

×