Gamtos tyrimų centro Paukščių ekologijos laboratorijos vyresn. mokslo darbuotojo dr. Sauliaus Švažo ir dr. Vito Stanevičiaus straipsnis „Žuvinto ežero paukščių istorijos” laikraštyje „Žaliasis pasaulis“ (2020 m. spalio 1 d., Nr. 34 (1196); 1 ir 2 lapai)

×