Gamtos tyrimų centro vyr. specialisto Selemono Paltanavičiaus straipsnis „Lietuvos miškų paukščiai. Gegutė (Cuculus canorus)” žurnale „Mūsų girios“ (2021 m. gegužė, Nr. 5 (877))

×