Gamtos tyrimų centro vyriausiojo specialisto Selemono Paltanavičiaus straipsnis “Lietuvos miškų paukščiai. gegutė (Cuculus canorus)” žurnale “Mūsų girios” (2021 m. gegužė Nr. 5 (877))

×