Gamtos tyrimų centro vyriausiojo specialisto Selemono Paltanavičiaus straipsnis „Lietuvos miškų paukščiai. Karvelis keršulis (Columba palumbus)” žurnale „Mūsų girios” (2021 m. rugsėjis Nr. 9 (881))

×