Gamtos tyrimų centro vyr. specialisto Selemono Paltanavičiaus straipsnis „Lietuvos miškų paukščiai. Kurtinys (Tetrao urogallus L.)” žurnale „Mūsų girios“ (2021 m. kovas–balandis, Nr. 3–4 (875–876))

×