Gamtos tyrimų centro vyriausiojo specialisto Selemono Paltanavičiaus straipsnis “Lietuvos miškų paukščiai. Kurtinys (Tetrao urogallus L.)” žurnale “Mūsų girios” (2021 m. kovas-balandis Nr. 3-4 (875-876))

×