Gamtos tyrimų centro Žinduolių ekologijos laboratorijos vyr. mokslo darbuotojas dr. Rimvydas Juškaitis apie miegapeles

×